Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2019 online

sklep

Wnętrza przyjazne maluchom

Istnieje kilka uniwersalnych zasad, którymi można się sugerować chcąc stworzyć dla maluchów i ich opiekunów bezpieczne i inspirujące wnętrze. Na początku należy zwrócić uwagę na kolorystykę pomieszczeń, która powinna być ciepła, stonowana i utrzymana w jasnych, pastelowych kolorach.

Czytaj więcej...

Aktualności>

Najnowsze aktualności

Program "Maluch+" wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. "Maluch+" jest programem rocznym.

Czytaj dalej...

Oferta

Oferta wyposażenia żłobków

Oferta zawiera m.in. łóżeczka, materace, zestawy śpioszek, pościel, różnego rodzaju szafki, dywany oraz szatnie. Zapraszamy do zakupu

Pobierz PDF

Strefa opiekuna

Teksty specjalistów, artykuły, propozycje zabaw...

Czer­piąc z wie­dzy i u­mie­jęt­no­ści do­świad­czonych na­uczy­cie­li i pe­da­go­gów, pra­gnie­my do­star­czać Pań­stwu coraz to now­szych po­my­słów na cie­ka­we i twór­cze za­ję­cia oraz za­bawy, pod­powia­dać w kwe­stiach dy­dak­tycz­nych, słu­żyć radą ba­zu­jąc na wie­dzy na­szych spe­cja­li­stów.

Czytaj dalej...