Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2014

Rejestracja na konferencje sklep

Maluch

resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

MALUCH – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Założenia programu

Od kwietnia 2011 roku obowiązuje nowa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) nazywana potocznie „żłobkową”. Reguluje ona zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi najmłodszymi. Od tego momentu towarzyszy jej, korzystający z efektywnych rozwiązań europejskich i realizowanych programów pilotażowych, resortowy program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch.

Program ten, będący propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pomaga w tworzeniu i adaptacji zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych, a tym samym rozwiązuje problem braku miejsc w polskich żłobkach.

Od 2012 roku MPiPS przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych rocznie ze środków budżetu państwa, jakie pozostają w dyspozycji ministerstwa, na tworzenie, adaptację i doposażenie instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci. W kwietniu i maju 2014 roku jest to aż 101 milionów złotych. Kwota ta została podzielona na trzy moduły, które zostały opisane według następującej zasady:

  • moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2014 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania. W module tym znalazły się 53 gminy, dla których w sumie przeznaczono 40 milionów złotych,
  • moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2013 roku z udziałem programu „MALUCH”. Na ten moduł również przeznaczono 40 milinów złotych. Wsparto 103 gminy,
  • moduł 3 (dla podmiotów niegminnych) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparto aż 573 podmioty na kwotę 21 milionów złotych.

Trwałość działalności w programie Maluch

Podmioty biorące udział w programie "Maluch", Ministerstwo Pracy i Pomocy Społecznej zobowiązało się do utrzymania funkcjonowania miejsc dofinansowanych z tego programu według następujących zasad:

  • dla modułu 1 – 2 lata, tj. do dnia 31 grudnia 2016 roku,
  • dla modułu 2 i 3 – 1 rok, tj. do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Zorganizuj przestrzeń dla dziecka

Nowa Szkoła przygotowała dla Państwa ofertę, która składa się z wyselekcjonowanych, przez naszych specjalistów odpowiedzialnych ze projektowanie i wyposażanie sal dzieci w wieku do 3 lat.

Zapraszamy do skorzystania z oferty znajdującej się w naszym sklepie internetowym.