Katalog Maluch

Zobacz nasz katalog online
Katalog Maluch 2018

sklep

Maluch

resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

MALUCH – resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Założenia programu

Od kwietnia 2011 roku obowiązuje nowa ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235) nazywana potocznie „żłobkową”. Reguluje ona zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi najmłodszymi. Od tego momentu towarzyszy jej, korzystający z efektywnych rozwiązań europejskich i realizowanych programów pilotażowych, resortowy program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch.

Program ten, będący propozycją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pomaga w tworzeniu i adaptacji zróżnicowanych instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla najmłodszych, a tym samym rozwiązuje problem braku miejsc w polskich żłobkach.

Od 2012 roku MPiPS przeznacza kilkadziesiąt milionów złotych rocznie ze środków budżetu państwa, jakie pozostają w dyspozycji ministerstwa, na tworzenie, adaptację i doposażenie instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci. W kwietniu i maju 2014 roku było aż 101 milionów złotych. W tym roku przeznaczono kwotę 450 000 000 zł. Kwota ta została podzielona na trzy moduły, które zostały opisane według następującej zasady:

• moduł 1 (dla JST) – utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

- moduł 1a – dofinansowane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wysokość dotacji nie przekroczy 3 mln zł.

- moduł 1 b – dofinansowane będą zadania, gdzie na dzień składania ofert konkursowej funkcjonowały:

a) żłobki i kluby dziecięce

b) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł

• moduł 2 (dla gmin) - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu Maluch

• moduł 3 ( dla podmiotów innych niż jest ) utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc

• moduł 4 ( dla podmiotów innych niż JST ) zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Termin składania ofert :

  • modułu 1 do 24 listopada 2017
  • modułu 2 do 17 listopada 2017
  • modułu 3 do 17 listopada 2017
  • modułu 4 do 17 listopada 2017

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/resortowy-pogram-maluch-plus/rok-2018/ogloszenie-o-konkursie/ Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.mpips.gov.pl w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku. Zorganizuj przestrzeń dla dziecka Nowa Szkoła przygotowała dla Państwa ofertę, która składa się z wyselekcjonowanych, przez naszych specjalistów odpowiedzialnych ze projektowanie i wyposażanie sal dzieci w wieku do 3 lat. Zapraszamy do skorzystania z oferty znajdującej się w naszym sklepie internetowym.